Arco Vara on rahvusvaheline kinnisvaraettevõte, mis tegutseb kolmel turul – Eestis, Lätis, Bulgaarias. Emaettevõte Arco Vara AS loodi 1992. aastal Eestis ja on noteeritud 2007. aastal Tallinna börsil NASDAQ OMX BALTIC.

Arco Vara arendab kinnisvara ning osutab kinnisvaraga seotud teenuseid: vahendamine, hindamine, haldamine, nõustamine ning lühiajalised investeeringud elamukinnisvarasse. Lisaväärtusena pakub teenuste valdkond analüütilisi andmeid turunõudluse ja pakkumise, samuti ostjaskonna käitumise kohta.


Arendusvaldkonna põhitegevus on terviklike elukeskkondade ning ärikinnisvara väljaarendamine. Elukeskkonna arendamisel müüme valminud objektid lõpptarbijale. Ärikinnisvara arenduse eesmärk on luua rahavoogu genereeriv kinnisvaraobjekt, kas enda rahavoogude tugevdamiseks või edasimüügiks. Kontsern omab ka lõpetatud ärikinnisvaraobjekte, millelt teenitakse renditulu.


Tegevuse põhieesmärk on:

  • Osutada klientidele usaldusväärseid ja kvaliteetsel infol põhinevaid kinnisvarateenuseid
  • Pakkuda klientidele terviklikke ja kõrge kasutusväärtusega kinnisvaratooteid, olles seejuures innovatiivne;
  • Saavutada aktsionäridele stabiilne ja tugev omakapitali tootlus, mis ületab kinnisvarasektoris tegutsevaid konkurente ja õigustab Arco Vara aktsiate omandamist ja hoidmist;
  • Luua kontserni heaks töötavatele inimestele parimad võimalused eneseteostuseks kinnisvara valdkonnas.

Kontserni põhiväärtused, millest iga töötaja oma töös juhindub:

Partnerlus - meie klient on meie partner

Usaldusväärsus - oleme usaldusväärsed, avatud ja ausad

Professionaalsus - tagame oma teenuse kvaliteedi

Hoolivus - väärtustame klienti kui isiksust

Vastutustunne - peame kinni oma lubadustest

 

Arco Vara kontserni ettevõtted on liikmeteks erinevatele erialaliitudele: Eesti Kinnisvara Liidu, Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu, Läti Kinnisvara Maaklerite Liidu, Läti Kinnisvara Hindajate Ühingu, Rahvusvahelise Kinnisvara Organisatsiooni (FIABCI), Bulgaaria Kinnisvara Liidu (NREA) ja Kesk-Euroopa Kinnisvara Liidu (CEREAN) liige.