Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Tutvuge meie andmekaitsetingimustega.

Andmekaitsetingimused

Loome kodusid targalt

...tabades täpselt turu vajadusi

Firmast

 1. Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Andmekaitsetingimused) kehtivad kõikidel juhtudel, mil Arco Vara AS (edaspidi: Arco) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Klient) isikuandmeid.
 2. Arcol on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel (juhul kui Arcol on Kliendi e-postiaadress olemas).

Vastutav töötleja ja andmekaitse ametnik

 1. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Arco Vara AS, registrikoodiga 10261718, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1, 10145.
 2. Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes annab Klientidele selgitusi ning täiendavat teavet Arco andmekaitseametnik.
 3. Andmekaitseametnikuga kontakteerumiseks peab Klient edastama päringu e-kirjaga aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 1. Arco töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.
 2. Arco eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
 3. Arco kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
 • isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
 • Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;
 • Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev;
 • Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub Arco minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse;
 • Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;
 • Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Arco soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Arco andmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav;
 • Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;
 • Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Arco tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonümiseerimise ja krüpteerimise eeldustest).
 1. Arco lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Arco andmekaitseametniku käest (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 1. Arco kogub Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
 • Teenuste osutamiseks Kliendile (sh maaklerteenus, hindamine, kinnisvaraalane konsultatsioon ning muud lisateenused);
 • Lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks ja teenusest huvitatud Klientidega suhtluseks;
 • Turundusliku sisuga teadete ja infokirjade edastamiseks Kliendile;
 • Kliendi rahulolu uuringute, turuanalüüside ja statistika teostamiseks.

Töödeldavad isikuandmed

 1. Arco töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:
 • punktides 1 ja 10.2 toodud juhtudel - Kliendi ees- ja perekonnanimi, aadress, ettevõte (vajadusel), telefoninumber, e-posti aadress, Kliendile kuuluvate kinnisasjade andmed, isikukood/sünniaeg, sugu;
 • punktis 3 toodud juhtudel – Kliendi e-postiaadress, ees- ja perekonnanimi ja Kliendi asukoha info (maakonna tasemel);

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 1. Arco töötleb üldjuhul Kliendi andmeid seetõttu, et see on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks (vt ülal punkt 1) või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele (vt ülal punkt 10.2). Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendiga sõlmitud leping või Kliendi taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks.
 2. Arco töötleb Kliendi isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel vaid juhul kui Klient on selleks andnud enda nõusoleku (vt ülal punkt 3). Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendi antud nõusolek.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 1. Arco ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:
 • e-kirjade edastusteenuse pakkuja, juhtudel kui Arco edastab Kliendile turundusmaterjale ja pakkumisi;
 • Arco ITK süsteemide arendajale osas, milles see on vajalik Arco andmebaaside haldamiseks, teenuste osutamiseks ja suhtluseks;
 • Arco Grupi teistele liikmetele (sh Arco Vara AS-le ja Arco Vara AS-i tütarühingutele), osas, milles see on vajalik kliendile teenuse osutamiseks.
 1. Kõik punktis 14 nimetatud volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Arco.

Isikuandmete säilitamine

 1. Kliendi isikuandmeid säilitatakse:
 • kuni 3 aastat pärast lepingulise suhte lõppemist, osas milles Arco töötleb Kliendi isikuandmeid Teenuse osutamisega seoses (vt ülal punkt 1);
 • kuni 3 aastat pärast viimast kontakti Kliendiga, osas milles Arco töötleb Kliendi isikuandmeid seoses lepingueelsete läbirääkimiste pidamisega ja teenusest huvitatud Klientidega suhtlusega (vt ülal punkt 2);
 • tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles Arco töötleb isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste edastamiseks (vt ülal punkt 3);

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

 1. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Arco andmekaitseametniku poole (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:
 • õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele;
 • õigus nõuda andmete parandamist;
 • õigus nõuda andmete kustutamist;
 • õigus piirata isikuandmete töötlemist;
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
 • õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
 • õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.
 1. Kui Klient on avaldanud soovi saada Arco uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse Arco andmekaitseametniku e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Küpsised (cookies)

Koduleht kasutab standartseid Joomla CMS poolt seatavaid küpsiseid, mis on mõeldud parema kasutuskogemuse pakkumiseks. 
Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.
Võrgulehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda kasutajatele isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat võrgulehel navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised võrgulehel meelde jätta kasutaja eelistusi (keele valik). Üldjuhul kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgulehtede külastamisel.
Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Soovi korral saate küpsiste aktiveerimise oma veebibrauseris osaliselt või täielikult keelata.
Meie veebilehel võib olla kolmandatelt veebilehtedelt kuvatavat infot või linke teistele lehtedele, mida haldavad kolmandad ettevõtted, sealhulgas meile teenuseid pakkuvad ettevõtted ning muud kolmandad osapooled, sh sotsiaalmeedia leheküljed nagu Google Analytics. Facebook ja YouTube. Seetõttu, kui külastate meie kodulehel suunatud sisuga lehte või klikite vastaval lingil, võidakse teile kuvada infot koos küpsistega kolmandatelt veebilehtedelt. Me ei kontrolli ega vastuta taoliste küpsiste eest ning vastavate tingimuste selgitamiseks peate tutvuma kolmandate osapoolte küpsiste (cookies) tingimustega.

Tarmo Sild kuulub järgmiste äriühingute juhatustesse:

 • AS IuteCredit Europe
 • MFV Lootus OÜ
 • Aia Tänav OÜ
 • ALARMO KAPITAL OÜ
 • OÜ Catsus

Alarmo Kapital OÜ-le kuulub 489 188 Arco Vara AS aktsiat, kokku 8.0% Arco Vara AS aktsiatest. Alarmo Kapital OÜ aktsionärid on Tarmo Sild ja Allar Niinepuu.

Seisuga 31.12.2015:

Hillar-Peeter Luitsalu kuulub järgmiste äriühingute juhatustesse:

 • OÜ HM Investeeringud juhatuse liige
 • Loodusvarade Haldus MTÜ juhatuse liige
 • OÜ TIK Spordimaja juhatuse liige

Omab läbi ettevõtte OÜ HM Investeeringud 364 259 Arco Vara AS-i aktsiat, 6,0% Arco Vara aktsiatest.

Rain Lõhmus kuulub järgmiste äriühingute juhatustesse:

 • OÜ Umblu Records
 • AS LÕHMUS HOLDINGS
 • OÜ Merona Systems
 • AS LHV Group
 • AS LHV Capital

Rain Lõhmus kuulub järgmiste äriühingute nõukogudesse:

 • AS LHV Pank
 • AS AUDENTES
 • Kodumajagrupi AS (pankrotis)
 • AS ARHIIVIKESKUS
 • EfTEN Kinnisvarafond AS
 • Baltic Digital Archive AS
 • AS LHV Finance
 • Kodumaja AS - nõukogu esimees

Omab läbi ettevõtte AS Lõhmus Holdings 602 378 Arco Vara AS-i aktsiat. 9,8% Arco Vara aktsiatest.

Allar Niinepuu kuulub järgmiste äriühingute juhatustesse:

 • Intelligent Robots OÜ
 • OÜ ALARMO KAPITAL
 • OÜ Kavass
 • Gest Invest Grupp OÜ

Allar Niinepuu kuulub järgmise äriühingu nõukogusse:

 • AS IuteCredit Europe - nõukogu esimees

Omab läbi ettevõtte Alarmo Kapital OÜ 489 188 Arco Vara AS-i aktsiat, 8,0 % Arco Vara aktsiatest.

Kert Keskpaik:

Omab läbi ettevõtte K VARA OÜ ja eraisikuna 194 633 Arco Vara AS-i aktsiat. 3,2 % Arco Vara AS aktsiatest

Steven Yarloslav Gorelik:

Omab eraisikuna 3150 Arco Vara AS-i aktsiat, 0,1% Arco Vara AS aktsiatest.

Arco Vara AS põhikiri

Kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega 12.mail 2011.

I ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi "Seltsi") ärinimeks on Arco Vara AS.

1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 2 500 000 eurot ja maksimaalsuurus on 10 000 000 eurot.

2.2. Käesoleva põhikirja punktis 2.1 sätestatud miinimum- ja maksimumsuuruse piirides võib Seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

2.3. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 70 senti iga aktsia, millest igaüks annab Seltsi aktsionärile 1 (ühe) hääle. Aktsiate kohta aktsiatähte välja ei anta. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel Seltsi allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

2.4. Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosoleku otsus aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

2.5. Aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga. Aktsionäride eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest.

2.6. Sissemaksed Seltsi aktsiakapitali võivad olla nii rahalises kui ka mitterahalises vormis. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab Seltsi juhatus, võttes aluseks mitterahalise sissemakse esemeks oleva asja või õiguse hariliku väärtuse. Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

2.7. Aktsionäril on õigus oma aktsiaid vabalt võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele ostueesõigust ei ole.

2.8. Aktsionäril on õigus aktsiat pantida. Aktsia pantimiseks on vajalik kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskregistrisse.

2.9. Reservkapitali suurus on 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti.

2.10. Selts võib emiteerida üldkoosoleku otsusel vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.

III AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

3.1. Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on aktsionäride üldkoosolek.

3.2. Aktsionäride korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas kuue kuu jooksul Seltsi majandusaasta lõppemisest. Korralisest üldkoosolekust peab aktsionäridele ette teatama vähemalt kolm nädalat.

3.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui Seltsi juhatus peab seda vajalikuks või kui seda nõuab Seltsi nõukogu, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, samuti muudel seaduses sätestatud juhtudel. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada Seltsi juhatusele kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjuse. Erakorralisest üldkoosolekust tuleb aktsionäridele ette teatada vähemalt kolm nädalat.

3.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele õigusaktidega ettenähtud korras. Kui Seltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

3.5. Üldkoosoleku teade peab sisaldama üldkoosoleku päevakorra ja muud õigusaktidega ettenähtud teavet.

3.6. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.

3.7. Üldkoosoleku pädevuses on:

3.7.1. põhikirja muutmine;

3.7.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

3.7.3. vahetusvõlakirjade emiteerimine;

3.7.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise korra
ning tasu suuruse määramine;

3.7.5. audiitori(te) valimine ja nende tasustamise otsustamine;

3.7.6. erikontrolli määramine;

3.7.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

3.7.8. Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

3.7.9. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;

3.7.10. muude õigusaktidega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

3.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega määratud häältest.

3.9. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, olenemata koosolekul esindatud häälte arvust.

3.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või käesoleva põhikirja teiste sätetega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

IV JUHATUS

4.1. Seltsi juhatusel on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Lubatud on juhatuse liikmete korduv valimine.

4.2. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek.

4.3. Kui juhatusel on üle 2 (kahe) liikme, määrab juhatuse esimehe nõukogu oma otsusega.

4.4. Juhatuse liikme vastutusvaldkond, tööülesanded ning muud õigused ja kohustused võidakse täpsemalt määrata temaga sõlmitavas lepingus.

4.5. Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes ainuisikuliselt juhatuse esimees või mis tahes kaks muud juhatuse liiget ühiselt. Juhatuse liikme õigust Seltsi esindada võib täiendavalt piirata nõukogu otsusega.

4.6. Nõukogu nõusolek on Juhatusele vajalik üksnes alljärgnevate tehingute ja toimingute tegemiseks:

(i) osaluse omandamine ja lõppemine teistes äriühingutes;

(ii) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;

(iii) Seltsi tegevusstrateegia kinnitamine ja muutmine;

(iv) olulised muudatused Seltsi tegevuses või Seltsi kaasamine äritegevusse, mis ei ole seotud Seltsi senise majandustegevuse eesmärkidega.

4.7. Juhatuse liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse nõusoleku andmist Tehingu tegemiseks Seltsi ja juhatuse liikme vahel, samuti Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

4.8. Juhatuse koosolekud protokollitakse.

4.9. Juhatuse täpsema töökorralduse kinnitab juhatus oma otsusega.

V NÕUKOGU

5.1. Seltsi nõukogul on 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget.

5.2. Nõukogu volituste tähtaeg on 5 (viis) aastat.

5.3. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liikme valimiseks peab olema tema kirjalik nõusolek.

5.4. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

5.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosoleku toimumisest ja päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt kolm päeva.

5.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolek protokollitakse ning sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja, protokollija ja kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.

5.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Otsused, mis on tehtud koosolekut kokku kutsumata, loetakse vastuvõetuks, kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad.

5.8. Nõukogu pädevuses on:

5.8.1. aastaeelarve ja riskijuhtimise põhimõtete kinnitamine;

5.8.2. põhikirja punktis 4.6. küsimuste otsustamine ja selles punktis sätestatud
tehingute ja toimingute tegemiseks juhatusele nõusoleku andmine;

5.8.3. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;

5.8.4. Seltsi juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja tehingute tingimuste, samuti
õigusvaidluste pidamise otsustamine ning nende tehingute tegemiseks ja
õigusvaidluste pidamiseks Seltsi esindaja määramine.

VI ARUANDLUS JA DIVIDENDID

6.1. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

6.2. Juhatus koostab ja esitab majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsuse ning kasumi jaotamise ettepanekuga aktsionäride üldkoosolekule vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

6.3. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.

6.4. Aktsionäride üldkoosolek võib otsustada Seltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise vastavalt äriseadustikule.

6.5. Nõukogu nõusolekul võib Seltsi juhatus teha aktsionäridele pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

Arco Vara põhiväärtused:

Partnerlus - meie klient on meie partner

Usaldusväärsus - oleme usaldusväärsed, avatud ja ausad

Professionaalsus - tagame oma kinnisvara teenuse kvaliteedi

Hoolivus - väärtustame klienti kui isiksust

Vastutustunne - peame kinni oma lubadustest

 

2020

 • Ametisse asus uus Juhataja - Miko-Ove Niinemäe
 • Valmis Kodulahe kvartali III etapp
 • Tartus valmisid Kodukalda projekti 4 kortermaja
 • Iztok Parkside Bulgaarias sai kasutusloa

2019

 • Valmib Kodulahe kvartali II etapp, Lahepea 9 kortermaja.
 • Alustatakse Kodulahe kvartali III etapi, Soodi 4 kortermaja ehitust. Hoonesse rajatakse 50 korterit.
 • Alustatakse Kodukalda projekti ehitust Tartus. Projekt koosneb 4-st kortermajast kokku 30 korteriga.

2018

 • Soetatakse uued kinnistud Bulgaarias äärelinnas, projekti nimeks saab Botanica Lozen.
 • Arco Vara korraldab aktsiate avaliku pakkumise, millest laekub 3,74 mln eurot. Põhiosas kasutatakse kaasatud vahendeid Botanica Lozeni kinnistute soetamiseks.
 • Müüakse viimased pinnad Lahepea 7 majas.
 • Alustatakse Kodulahe II etapi (Lahepea 9 kortermaja) ehitusega, kuhu rajatakse 68 korterit 1 äripind.
 • Müüakse osalus Arco REIT`is Bulgaarias.
 • Müüakse osalused Eesti ja Bulgaaria kinnisvarabüroodes ja büroodega sõlmitakse litsentsilepingud.Arco Vara põhitegevuseks jääb elukondlik kinnisvaraarendus Eesti Ja Bulgaaria turul.

2017

 • Valmib Kodulahe I etapp, Lahepea 7 kortermaja.
 • Algab Iztok Parkside projekti kortermajade ehitus Sofias, mis koosneb kolmest majast kokku 67 korteriga.

2016

 • Arco Varaga ühineb kinnisvarafirma Euro Kinnisvarateenuste OÜ.
 • Arco Vara Eesti andmebaasis on üle 50 000 kliendi ehk iga 25. Eesti elanik on Arco Vara klient.
 • Müüakse viimased pinnad Manastirski Livadi projektis Sofias. Kokku on selles Sofia populaarses elamurajoonis asuvas projektis mitme etapi jooksul valminud 237 korterit ja 36 äripinda. Oma 36 000 brutoruutmeetriga on see suurim Arco Vara poolt iseseisvalt arendatud projekt ettevõtte ajaloos.
 • Algab Kodulahe arendusprojekti I etapi ehitus, kuhu rajatakse 125 korterit ja 5 äripinda.
 • Viimsiranna arendusprojekt Eestis müüakse edukalt.
 • Müüakse osalus Läti kinnisvarabüroos, koostöö jätkub litsentsilepingu vormis.

2015

 • Valmib Manastirski Livadi projekti III etapp 80 korteri ja 8 äripinnaga.
 • Arco REIT projekti lansseerimine, Arco REIT`ist saab Sofia börsil noteeritud ettevõte.
 • Müüakse edukalt kaks arendusprojekti Eestis: Instituudi tee kinnistud Harku vallas Tallinna lähedal ning Suur-Sepa kinnistu Pärnus.

2014

 • Valmib Sofia arendusprojekti Manastirski Livadi II etapp 122 korteri ja 13 äripinnaga ning projektile antakse kasutusluba.
 • Kasutusloa saab ka Riia Bišumuiža-1 viimase etapi korterelamu, kus on kortereid kokku 14.
 • Tallinna Kodulahe arendusprojektis kinnitatakse detailplaneering 330 korteri ja äripindade ehitamiseks.

2013

 • Ehitatakse ja müüakse Tehnika 53 arendusprojekt.
 • Müüakse viiamsed korterid Kodukolde projektis.
 • Alustatakse ehitust Manastirski Livadi arendusprojekti II etapis Bulgaarias.
 • Võõrandatakse Ahtri 3 ja nn Tivoli kinnistud.
 • Soetatakse Paldiski mnt 70c kinnistu uute korterelamute rajamise eesmärgil.

2012

 • Kasutusloa saab esimene etapp Manastirski Livadi arendusprojektist Sofias, Bulgaarias.
 • Kodukolde valmib viimase VI etapi ehitus ning müüakse enamus korter.
 • Arco Vara uueks juhatajaks saab Tarmo Sild.

 2011

 • Valmib Alasniidu lasteaed.
 • Valmib Eesti Lennuakadeemia Tartus.
 • Müüakse viimased Merivälja-2 elamukrundid.
 • Alustatakse Lilletee lasteaia ehitust.
 • Leitakse partner Tivoli kinnistu arendamiseks Kadriorus.
 • Alustatakse 71 korteri ja 6 äripinnaga maja ehitamist Sofias Manastirski Livadi nime kandvas arendusprojektis.
 • Lätis erastatakse suur kogus maad Mazais Baltezersi rajoonis.

2010

 • Arco Vara alustab Kodukolde uue etapiga koostöös teise Eesti suurettevõttega Merko Ehitus.
 • Boulevard residence Madrid projekt Sofias saab kasutusloa ja algab ostjatele korterite üleandmine ning äripindadele üürnike sissekolimine.

2009

 • Kinnisvara haldamise tegevus laieneb Bulgaariasse.
 • Valmib Merivälja-2 elamukruntide väljaehitamise II etapp.
 • Valmib Kodukolde elamurajooni IV etapp Tallinnas.

2008

 • Alustatakse Boulevard Residence Madrid ja Manastirski Livadi projektide ehitustöödega Sofias.
 • Arco Ehitusele Eestis omistatakse ISO sertifikaadid.
 • Arco Vara juhatuse esimeheks saab Lembit Tampere.

2007

 • Arendustegevust laiendatakse Leetu ja Bulgaariasse - Arco Arendusel Vilniuses ning Sofias esimesed projektid.
 • 21. juunil 2007 noteeritakse pärast aktsiate esmast avalikku pakkumist Arco Vara AS aktsiad Tallinna börsil.

2006

 • Avatakse uued esindused Bulgaarias ja Rumeenias.
 • Ühinemine ühtsete standardite alusel toimiva rahvusvahelise teenindusorganisatsiooniga.

2005

 • Turule tuuakse uus kinnisvaraportfell Explorer Baltic Property Fund – Baltic States koostöös East Capitaliga.
 • Arendustegevus laieneb kõikjal Baltikumis.
 • Laienetakse Ukrainasse, avatakse esindus Kiievis.
 • Kõik Eesti regionaalsed kinnisvarabürood liidetakse ühtseks Arco Vara Kinnisvarabüroo AS-iks.
 • Arco Vara suurendab aktsiakapitali, kaasates 10,5% aktsiatega omanikeringi Hansapanga.

2004

 • Arco Vara grupi juhtimisüksus viiakse üle kolme samba struktuurile.
 • Alustatakse arendustegevust Lätis, Arco Development SIA eestvõttel.
 • Aktiveeritakse kontserni ehitustegevust.

2003

 • Luuakse metsa enampakkumissüsteem www.metsaoksjon.ee ning asutatakse Arco Vara Puukooli OÜ, mille põhitegevus on istikute kasvatamine, müük ning metsauuendus.
 • Alustatakse koostööd Saksamaa juhtiva kinnisvarakontserniga DEC.
 • Omandatakse enamusosalus ehitusettevõttes Deena Ehituse OÜ.
 • Arco Vara asub Eesti tippsuusataja Jaak Mae isiklikuks peasponsoriks.

2002

 • Arco Vara ostab kultuuriministeeriumilt Tallinna Olümpia Purjespordikeskuse.
 • Arco Real Estate Latvia alustab esimese mastaapse elamuarendusprojektiga Riia külje all Baltezers'i järve kaldal

2001

 • Omandatakse avaliku konkursi korras üks Eesti suurimaid ehitusjärelevalvega tegelevaid ettevõtteid – Tallinna Linnaehituse AS.
 • Luuakse Arco Kapitalijuhtimise AS, eesmärgiga hallata loodavaid kinnisvara investeerimisprogramme ja pakkuda erinevaid investeerimisvõimalusi.

2000

 • Asutatakse Arco Maadehalduse OÜ, mis tegeleb metsade ja maade halduse ning vahendusega.
 • Asutatakse Arco Vara esindus Leedu pealinnas Vilniuses.

1999

 • Arco Vara Tartu büroo omandab halvas majanduslikus seisus oleva Ristiku kaubanduskeskuse Tartus. See on Arco Vara ajaloos esimene kinnisvaraettevõtte saneerimine. Keskus müüakse edukalt 2002. aastal.
 • Arco Vara Pärnu büroo eestvõttel omandatakse ja renoveeritakse ajalooline hoone Aia 8, Pärnus. 

1998

 • Alustatakse teise mastaapse elamurajooni Merivälja2 (40 ha) rajamist.

1997

 • Arco Vara laieneb ka teistesse Balti riikidesse. Esimesena asutatakse Arco Real Estate Riias, millest kujuneb üks Läti edukamaid kinnisvarafirmasid.
 • Luuakse kinnisvara haldusteenust pakkuv Arco Vara Halduse OÜ.
 • Alustatakse koostööd arendaja ning ehitaja AS TTP-ga suuremahulise kinnisvaraarendusprojekti vahendamiseks Pirital.

1996

 • Käivitub Balti riikide seni suurim elamurajooni kinnisvaraarendusprojekt – Veskimöldre
 • Arco Vara alustab maamõõduteenuse pakkumist.

1995

 • Asutatakse kinnisvaraarendusega tegelev tütarettevõte Arco Investeeringute AS.
 • Koostöös partneritega ostetakse 2,1 ha ärimaad Tallinna reisisadamas.
 • Arco Vara laiendab oma tegevust ka Lõuna-Eestisse.

1994

 • Asutatakse Eesti Kinnisvarafirmade Liit, mille üheks asutajaliikmeks on ka Arco Vara.
 • Asutatakse Arco Vara Pärnu Büroo.
 • Arco Vara eestvedamisel sõlmitakse Eesti Vabariigile kuuluvale kinnistule esimene hoonestusõigusleping Tallinnas.

1993

 • Asutatakse Arco Vara Saare büroo, mille tulemusel laieneb ettevõtte tegevus ka väljaspoole Tallinna.
 • Arco Vara eestvõttel tehakse teadaolevalt esimene kinnisvaratehing taasiseseisvunud Eestis.

1992

 • Arco Vara AS asutatakse Arti Arakas'e poolt ning firma alustab  tegevust vahendusbüroona Tallinnas.
 • Ettevõttega liituvad Richard Tomingas ja Hillar-Peeter Luitsalu ning ühiselt asutakse firmat aktiivselt arendama ja laiendama.

Alamkategooriaid

 

Nõukogu

Arco Vara AS-i nõukogusse kuulusid 30. aprillist 2020 kuni 12.01.2021 Tarmo Sild (nõukogu esimees), Kert Keskpaik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu, Rait Riim ja Steven Yaroslav Gorelik.

Alates 12.01.2021 on nõukogu 5-liikmeline: Tarmo Sild (nõukogu esimees), Kert Keskpaik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu ja Steven Yaroslav Gorelik.