Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Tutvuge meie andmekaitsetingimustega.

Andmekaitsetingimused

Loome kodusid targalt

...tabades täpselt turu vajadusi

Aktsionäride üldkoosolekud

01.07.2013 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1.Kinnitada Arco Vara AS-i 2012. aasta majandusaasta aruanne.

2.Suunata 31.12.2012 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18 034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3.Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt käesolevale otsusele lisatud vahetusvõlakirja tingimustele. Vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia. Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 3 592 194,90 eurot. Olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

4.Maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus. Tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest. Mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.

5.Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Egert Paulberg
Finantskontroller
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4503
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com/

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 5. augustil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Lääne-Euroopa.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Nõukogu liikme valimine

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku valida Arco Vara AS nõukogu liikmeks Allar Niinepuu. Uue nõukogu liikme volitused algavadüldkoosoleku otsuse vastuvõtmise hetkest.

Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 21.07.2013, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02.08.2013. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 29.07.2013 kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 05.08.2013 kell 10.45.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 02.08.2013.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 11.07.2013.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

VOLIKIRI ERAKORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS
TEADE AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS ANTUD VOLIKIRJA TAGASIVÕTMISEST
ALLAR NIINEPUU CV
ALLAR NIINEPUU NÕUSOLEK

05.08.2013: Erakorralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara nõukogusse valiti Allar Niinepuu

05.08.2013 toimus Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek Hotell Euroopas, saalis Lääne-Euroopa, Paadi 5, Tallinn.

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek algas kell 11.03 ja lõppes kell 11.07 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimuses.

Päevakord avaldati 10.07.2013 Tallinna Börsi infosüsteemis ja 11.07.2013 ajalehes Postimees. Samuti oli päevakord nähtav Arco Vara kodulehel http://www.arcorealestate.com/.

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse:

1. Valida uueks nõukogu liikmeks Allar Niinepuu.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele. Üldkoosoleku protokolliga on võimalik tutvuda Arco Vara AS-i kodulehel http://www.arcorealestate.com/ hiljemalt alates 09.08.2013.

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek 18.06.2013

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek 05.08.2013

Protokolli lisadega on võimalik tutvuda Arco Vara AS kontoris

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek 

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 5. augustil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Lääne-Euroopa.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Nõukogu liikme valimine

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku valida Arco Vara AS nõukogu liikmeks Allar Niinepuu. Uue nõukogu liikme volitused algavadüldkoosoleku otsuse vastuvõtmise hetkest.

Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 21.07.2013, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02.08.2013. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressilSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 29.07.2013 kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 05.08.2013 kell 10.45.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 02.08.2013.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 11.07.2013.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

VOLIKIRI ERAKORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS
TEADE AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS ANTUD VOLIKIRJA TAGASIVÕTMISEST
ALLAR NIINEPUU CV
ALLAR NIINEPUU NÕUSOLEK


05.08.2013: Erakorralise üldkoosoleku otsused 
Arco Vara nõukogusse valiti Allar Niinepuu

05.08.2013 toimus Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek Hotell Euroopas, saalis Lääne-Euroopa, Paadi 5, Tallinn.

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek algas kell 11.03 ja lõppes kell 11.07 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimuses.

Päevakord avaldati 10.07.2013 Tallinna Börsi infosüsteemis ja 11.07.2013 ajalehes Postimees. Samuti oli päevakord nähtav Arco Vara kodulehel http://www.arcorealestate.com/.

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse:

1. Valida uueks nõukogu liikmeks Allar Niinepuu.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele. Üldkoosoleku protokolliga on võimalik tutvuda Arco Vara AS-i kodulehel http://www.arcorealestate.com/ hiljemalt alates 09.08.2013.

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 18. juunil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Tallinn.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

 1. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

 • kinnitada 2012. aasta majandusaasta aruanne;
 • suunata 31.12.2012 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
 1. Vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses juhataja ametilepingust tuleneva optsiooniga)

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

 • suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt käesolevale otsusele lisatud vahetusvõlakirja tingimustele;
 • vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;
 • Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 3 592 194,90 eurot.
 • olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

(väljavõte 16.10.2012 nõukogu otsusest)

 1. Arco Vara AS nõukogu tasustamise uued põhimõtted

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

 • maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus;
 • tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest;
 • mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia  või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 03.06.2013, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 15.06.2013. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 11.06.2013 kell 23.59 seisuga.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 18.06.2013 kell 10.45.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 15.06.2013.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 25.05.2013.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

Lisainfo:
Juhataja uus eelnõu audiitori valimiseks
2012 aasta majandusaasta aruanne 
VOLIKIRI KORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS
TEADE AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS ANTUD VOLIKIRJA TAGASIVÕTMISEST
VAHETUSVÕLAKIRJA VÄLJALASKE TINGIMUSED
BALTPLAST 26.06 otsuse eelnõu Arco Vara AS 01.07 korralise üldkoosoleku päevakorra punktile 3.Otsuse eelnõuKaaskiri


03.06.2013: Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra täiendus

 

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär 

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi „Üldkoosolek“) toimub 18. juunil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Tallinn.

Arco Vara AS juhatuse liige (edaspidi „Juhataja“) soovib äriseadustiku § 293 lg 2 alusel Üldkoosoleku päevakorra täiendamist järgmise päevakorrapunktiga:

Audiitori valimine

Juhataja teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) 1 audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

18.06.2013: Arco Vara aktsionäride korraline üldkoosolek ei olnud otsustusvõimeline. Uus üldkoosolek toimub 1.07.2013.

 

18. juuni 2013 pidi toimuma Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekuks registreerus 49,34% aktsiatega esindatud häältest, kuid vastavalt äriseadustiku § 297 lg-le 1 pidanuks registreeruma üle 50% häältest. Seega ei olnud üldkoosolek vajaliku kvoorumi p uudumise tõttu võimeline otsuseid vastu võtma.

Vastavuses äriseadustiku § 297 lg 2 kutsub Arco Vara AS-i juhatus kokku uue üldkoosoleku.

 

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

 

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

 

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 1. juulil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Lääne-Euroopa.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

   1. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

 • kinnitada 2012. aasta majandusaasta aruanne;
 • suunata 31.12.2012 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

 

   2. Vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses juhataja ametilepingust tuleneva optsiooniga)

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

 • suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt käesolevale otsusele lisatud vahetusvõlakirja tingimustele;
 • vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;
 • Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 3 592 194,90 eurot.
 • olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

(väljavõte 16.10.2012 nõukogu otsusest)

 

   3. Arco Vara AS nõukogu tasustamise uued põhimõtted

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

 • maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus;
 • tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest;
 • mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.

   4. Audiitori valimine

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://www.arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 24 .06.2013 kell 23.59 seisuga .

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 01.07.2013 kell 10.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 29.06.2013.

 

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus

 

26.06.2013: BALTPLAST otsuse eelnõu Arco Vara AS 01.07 korralise üldkoosoleku päevakorra punktile 3. Otsuse eelnõu . Kaaskiri


01.07.2013: Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

01.07.2013 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1.Kinnitada Arco Vara AS-i 2012. aasta majandusaasta aruanne.

2.Suunata 31.12.2012 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18 034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3.Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt käesolevale otsusele lisatud vahetusvõlakirja tingimustele. Vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia. Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 3 592 194,90 eurot. Olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

4.Maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus. Tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest. Mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.

5.Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

30.04.2012 toimus Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek hotellis Radisson Blu, Rävala puiestee 3, Tallinn.

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek algas kell 09.08 ja lõppes kell 9.20 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimuses. Päevakord avaldati Arco Vara kodulehel http://www.arcorealestate.com, 04.04.2012 Tallinna Börsi infosüsteemis ja 05.04.2012 ajalehes Eesti Päevaleht.

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Valida uuteks nõukogu liikmeteks Stephan David Balkin ja Toomas Tool.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele. Hiljemalt 07.05.2012 on võimalik üldkoosoleku protokolliga tutvuda Arco Vara AS kodulehel http://www.arcorealestate.com.

Lembit Tampere
Juhatuse esimees
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com